Styrelse 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell styrelse

Preses 
Professor Stig Strömholm 
Vice preses 
Professor Gunnar Sedin
Sekreterare 
Professor Sten Lunell
Vice sekreterare 
Professor Göran Possnert
Skattmästare 
Advokat Gunnar Ljungman
Redaktör 
Professor Olle Matsson
Ledamot, tillika intendent 
Professor Joseph Nordgren
Ledamot 
Professor Åke Frändberg

Suppleanter 
Docent Margareta Sanner
Professor Gunnar Boman
Professor Monica Hedlund
Professor Lars-Erik Edqvist

Kerstin Hulter Åsberg